Workshop on Language and Occupations. Facultat d’Economia i Empresa URV, Reus, 24-25 d’octubre de 2016.

Workshop on Language and Occupations. Facultat d’Economia i Empresa URV, Reus, 24-25 d’octubre  de 2016.