La formació lingüística al món laboral. Aplicació dels perfils lingüístics

Author
Corbera, M. & Prats, E.
Date
Journal
Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística
DOI
http://www.raco.cat/index.php/LlenguaUs/article/view/297142/386177
Abstract

El 2011, les universitats públiques valencianes, conjuntament amb l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, van publicar  Els usos lingüístics a les universitats públiques valencianes , estudi que va motivar un nou impuls a la planificació lingüística en l’àmbit universitari.